Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego K.56 w Szczecinie

Nazwa planu
K.56
Numer planu
61
Numer uchwały wszczynającej
VII/170/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/558/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 14 poz. 744
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
33,6