Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego K.54 w Szczecinie

Nazwa planu
K.54
Numer planu
88
Numer uchwały wszczynającej
VII/168/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/556/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 50 poz. 733
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
2,9