Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego K.51 w Szczecinie

Nazwa planu
K.51
Numer planu
86
Numer uchwały wszczynającej
VII/165/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/554/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 48 poz. 739
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
9,9