Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego K.46 w Szczecinie

Nazwa planu
K.46
Numer planu
85
Numer uchwały wszczynającej
VII/160/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/552/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 8 poz. 79
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,1