Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego K.37 w Szczecinie

Nazwa planu
K.37
Numer planu
83
Numer uchwały wszczynającej
VII/151/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/547/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 48 poz. 738
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
8,2