Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego K.35_2 w Szczecinie

Nazwa planu
K.35_2
Numer planu
141
Numer uchwały wszczynającej
XIV/377/07
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXI/779/09
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 16 poz. 668
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
25,8