Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego K.34 w Szczecinie

Nazwa planu
K.34
Numer planu
81
Numer uchwały wszczynającej
VII/148/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/545/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 7 poz. 68
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
7,1