Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego K.28 w Szczecinie

Nazwa planu
K.28
Numer planu
80
Numer uchwały wszczynającej
VII/143/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/543/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 6 poz. 58
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,3