Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego K.24 w Szczecinie

Nazwa planu
K.24
Numer planu
79
Numer uchwały wszczynającej
VII/139/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/542/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 48 poz. 735
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
5,8