Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego K.04 w Szczecinie

Nazwa planu
K.04
Numer planu
27
Numer uchwały wszczynającej
XIV/150/95
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIII/542/98
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWSz Nr 9 poz. 57
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,3