Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUMIEŃCE - UL. CUKROWA w Szczecinie

Nazwa planu
GUMIEŃCE - UL. CUKROWA
Numer planu
774
Numer uchwały wszczynającej
XLI/1127/22
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LIX/1644/24
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2024.2524
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
44,2