Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUMIEŃCE - SŁOWIEŃSKO w Szczecinie

Nazwa planu
GUMIEŃCE - SŁOWIEŃSKO
Numer planu
95
Numer uchwały wszczynającej
XLIII/924/01
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
X/198/03
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 106 poz. 1806
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
211,2