Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUMIEŃCE - SŁOWIEŃSKO - zmiana w Szczecinie

Nazwa planu
GUMIEŃCE - SŁOWIEŃSKO - zmiana
Numer planu
110
Numer uchwały wszczynającej
L/942/06
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LXII/1145/06
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 106 poz. 2004
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,4