Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUMIEŃCE - SŁOWIEŃSKO 2 w Szczecinie

Nazwa planu
GUMIEŃCE - SŁOWIEŃSKO 2
Numer planu
643
Numer uchwały wszczynającej
XXX/863/13
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVI/653/17
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 840
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
3,0