Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUMIEŃCE - POŁUDNIOWA - RZ.BUKOWA 3 w Szczecinie

Nazwa planu
GUMIEŃCE - POŁUDNIOWA - RZ.BUKOWA 3
Numer planu
750
Numer uchwały wszczynającej
XVII/561/20
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVIII/816/21
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2304
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
37,1