Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUMIEŃCE - POŁUDNIOWA - RZ.BUKOWA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
GUMIEŃCE - POŁUDNIOWA - RZ.BUKOWA 2
Numer planu
648
Numer uchwały wszczynającej
XXXIII/949/13
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/377/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1138
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
5,3