Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUMIEŃCE - KWIATKOWSKIEGO w Szczecinie

Nazwa planu
GUMIEŃCE - KWIATKOWSKIEGO
Numer planu
708
Numer uchwały wszczynającej
XXVII/698/17
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIV/1273/18
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4474
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
43,9