Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUMIEŃCE - KRAKOWSKA w Szczecinie

Nazwa planu
GUMIEŃCE - KRAKOWSKA
Numer planu
123
Numer uchwały wszczynającej
XI/230/03
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XV/414/07
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 2 poz. 39
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
81,3