Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUMIEŃCE - KRAKOWSKA 3 w Szczecinie

Nazwa planu
GUMIEŃCE - KRAKOWSKA 3
Numer planu
745
Numer uchwały wszczynającej
XI/335/19
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXII/919/21
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4945
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
2,4