Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUMIEŃCE - KRAKOWSKA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
GUMIEŃCE - KRAKOWSKA 2
Numer planu
625
Numer uchwały wszczynającej
XI/231/11
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XII/255/15
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4672
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
7,5