Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUMIEŃCE - DERDOWSKIEGO 3 w Szczecinie

Nazwa planu
GUMIEŃCE - DERDOWSKIEGO 3
Numer planu
646
Numer uchwały wszczynającej
XXXI/903/13
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXVIII/1106/18
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1390
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
168,3