Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUMIEŃCE - CMENTARZ BRONOWICKA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
GUMIEŃCE - CMENTARZ BRONOWICKA 2
Numer planu
624
Numer uchwały wszczynającej
XI/230/11
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXII/519/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3822
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
159,8