Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUMIEŃCE - BIAŁOWIESKA w Szczecinie

Nazwa planu
GUMIEŃCE - BIAŁOWIESKA
Numer planu
196
Numer uchwały wszczynającej
XVII/455/08
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVIII/796/13
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1628
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
84,4