Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GONTYNKA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
GONTYNKA 2
Numer planu
140
Numer uchwały wszczynającej
XII/333/07
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXI/778/09
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 16 poz. 667
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
16,8