Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GOLĘCINO - ŚWIĘTOJAŃSKA w Szczecinie

Nazwa planu
GOLĘCINO - ŚWIĘTOJAŃSKA
Numer planu
640
Numer uchwały wszczynającej
XXIX/843/13
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIX/1335/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2023.2800
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
10,8