Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GOLĘCINO - POKOJU w Szczecinie

Nazwa planu
GOLĘCINO - POKOJU
Numer planu
711
Numer uchwały wszczynającej
XXXI/822/17
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XII/433/19
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 33
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
5,8