Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GOLĘCINO - GOCŁAW 2 w Szczecinie

Nazwa planu
GOLĘCINO - GOCŁAW 2
Numer planu
197
Numer uchwały wszczynającej
XX/556/12
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVIII/797/13
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1391
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,3