Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GOLĘCINO - CZARNOŁĘKA, RADOLIN w Szczecinie

Nazwa planu
GOLĘCINO - CZARNOŁĘKA, RADOLIN
Numer planu
188
Numer uchwały wszczynającej
VII/122/03
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXII/612/12
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2123
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
537,3