Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DRZETOWO - JANA CHRYZOSTOMA PASKA w Szczecinie

Nazwa planu
DRZETOWO - JANA CHRYZOSTOMA PASKA
Numer planu
741
Numer uchwały wszczynającej
X/308/19
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXII/672/20
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 5238
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,4