Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DRZETOWO - GRABOWO - TEATR POLSKI w Szczecinie

Nazwa planu
DRZETOWO - GRABOWO - TEATR POLSKI
Numer planu
739
Numer uchwały wszczynającej
IX/271/19
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXVI/766/21
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1223
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
14,0