Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DRZETOWO - GRABOWO - PARKOWA w Szczecinie

Nazwa planu
DRZETOWO - GRABOWO - PARKOWA
Numer planu
775
Numer uchwały wszczynającej
XLIII/1207/22
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LIII/1482/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
Dz. U. Woj. Zach. Poz. 5541
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Plan
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
2,2