Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DRZETOWO - GRABOWO - ŁADY w Szczecinie

Nazwa planu
DRZETOWO - GRABOWO - ŁADY
Numer planu
749
Numer uchwały wszczynającej
XIV/489/20
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXII/671/20
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 5237
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
3,4