Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DĄBIE - WRZESIŃSKA w Szczecinie

Nazwa planu
DĄBIE - WRZESIŃSKA
Numer planu
670
Numer uchwały wszczynającej
XLV/1336/14
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
X/185/15
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3333
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
0,2