Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DĄBIE - SADLIŃSKIE ŁĘGI w Szczecinie

Nazwa planu
DĄBIE - SADLIŃSKIE ŁĘGI
Numer planu
628
Numer uchwały wszczynającej
XV/369/12
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XV/506/20
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1616
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1239,7