Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DĄBIE - PLAŻA 3 w Szczecinie

Nazwa planu
DĄBIE - PLAŻA 3
Numer planu
709
Numer uchwały wszczynającej
XXIX/743/17
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XI/334/19
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 6087
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
153,6