Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DĄBIE OSIEDLE - BOISKO w Szczecinie

Nazwa planu
DĄBIE OSIEDLE - BOISKO
Numer planu
734
Numer uchwały wszczynającej
IV/116/19
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVII/558/20
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2438
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
12,4