Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DĄBIE - LOTNISKO 4 w Szczecinie

Nazwa planu
DĄBIE - LOTNISKO 4
Numer planu
760
Numer uchwały wszczynającej
XXXIII/954/21
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLVII/1302/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2023.1807
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
13,7