Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DĄBIE - LOTNISKO 3 w Szczecinie

Nazwa planu
DĄBIE - LOTNISKO 3
Numer planu
633
Numer uchwały wszczynającej
XXIV/696/12
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
VI/69/15
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1519
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
108,7