Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego D.78 w Szczecinie

Nazwa planu
D.78
Numer planu
75
Numer uchwały wszczynającej
VII/95/99
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVI/531/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 4 poz. 37
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
2,1