Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego D.67 w Szczecinie

Nazwa planu
D.67
Numer planu
58
Numer uchwały wszczynającej
XXXV/442/97
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XV/484/99
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 46 poz. 711
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
40,2