Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego D.38 w Szczecinie

Nazwa planu
D.38
Numer planu
40
Numer uchwały wszczynającej
XIV/150/95
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIII/543/98
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWSz Nr 10 poz. 61
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
37,4