Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego CENTRUM A w Szczecinie

Nazwa planu
CENTRUM A
Numer planu
91
Numer uchwały wszczynającej
XLV/934/01
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LVI/1256/02
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 84 poz. 1722
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
8,8