Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego CENTRUM - PLAC ODRODZENIA 3 w Szczecinie

Nazwa planu
CENTRUM - PLAC ODRODZENIA 3
Numer planu
703
Numer uchwały wszczynającej
XXIII/556/16
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XIV/488/20
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 1267
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
35,8