Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego CENTRUM - PIŁSUDSKIEGO - MAZURSKA w Szczecinie

Nazwa planu
CENTRUM - PIŁSUDSKIEGO - MAZURSKA
Numer planu
678
Numer uchwały wszczynającej
IX/172/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXIII/538/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 4412
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
3,3