Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego CENTRUM - BRAMA PORTOWA w Szczecinie

Nazwa planu
CENTRUM - BRAMA PORTOWA
Numer planu
139
Numer uchwały wszczynającej
XLIX/1047/02
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXXI/773/09
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 16 poz. 666
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
10,5