Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego CENTRUM - BRAMA PORTOWA 2 w Szczecinie

Nazwa planu
CENTRUM - BRAMA PORTOWA 2
Numer planu
679
Numer uchwały wszczynającej
IX/173/15
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XVIII/433/16
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 2049
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
1,0