Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego BUKOWO - SZOSA POLSKA w Szczecinie

Nazwa planu
BUKOWO - SZOSA POLSKA
Numer planu
208
Numer uchwały wszczynającej
XLII/1048/09
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XLIII/1259/14
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3335
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
57,3