Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego BUKOWO - PARK LEŚNY w Szczecinie

Nazwa planu
BUKOWO - PARK LEŚNY
Numer planu
190
Numer uchwały wszczynającej
L/940/06
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
XXIV/695/12
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach poz. 3246
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
95,5