Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego BUKOWO - KOMBATANTÓW w Szczecinie

Nazwa planu
BUKOWO - KOMBATANTÓW
Numer planu
758
Numer uchwały wszczynającej
XXXIII/952/21
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LV/1530/23
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DZ. URZ. WOJ. 2023.7142
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Zmiana
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
9,0