Przejdź do treści

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego BUKOWO - KOLONISTÓW w Szczecinie

Nazwa planu
BUKOWO - KOLONISTÓW
Numer planu
109
Numer uchwały wszczynającej
LI/1101/02
Data uchwały wszczynającej
Numer uchwały uchwalającej
LIX/1094/06
Data uchwały uchwalającej
Miejsce publikacji
DUWZach Nr 104 poz. 1802
Data publikacji
Data obowiązywania
Przedmiot zmiany
Pełny
Rodzaj zmiany
Plan
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powierzchnia (w hektarach)
64,3